رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واردات خودرو نیازی به خرید خودرو فرسوده ندارد

واردات خودرو نیازی به خرید خودرو فرسوده ندارد ستاد اسقاط خودرو‌های فرسوده: حجم قابل توجهی گواهی اسقاط از سال‌های گذشته در سبد مراکز اسقاط انباشت شده است که پاسخگوی نیاز واردات و تولیدکنندگان داخلی خودرو است. اشخاص حقیقی که متقاضی واردات خودرو هستند هیچ نیازی به داشتن خودرو فرسوده به نام خود ندارند. برای تمام […]

واردات خودرو نیازی به خرید خودرو فرسوده ندارد

ستاد اسقاط خودرو‌های فرسوده:

حجم قابل توجهی گواهی اسقاط از سال‌های گذشته در سبد مراکز اسقاط انباشت شده است که پاسخگوی نیاز واردات و تولیدکنندگان داخلی خودرو است.

اشخاص حقیقی که متقاضی واردات خودرو هستند هیچ نیازی به داشتن خودرو فرسوده به نام خود ندارند.

برای تمام واردکنندگان خودرو اعم از حقیقی و حقوقی پس از واردات خودرو و ترخیص از گمرک، گواهی اسقاط تخصیص داده خواهد شد.