رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سریالی که ۳۰ سال است توقیف شده

سریالی که ۳۰ سال است توقیف شده ایرج طهماسب با انتشار عکسی در صفحه شخی خود به سریالی اشاره کرد که با وجود ستاره‌هایی همچون اکبر عبدی، آتیلا پسیانی، حمید جبلی و خود طهماسب هرگز از تلویزیون پخش نشده است. او در این پست به علت پخش نشدن سریال «لطایف الطوایف» اشاره نکرده است.

سریالی که ۳۰ سال است توقیف شده

ایرج طهماسب با انتشار عکسی در صفحه شخی خود به سریالی اشاره کرد که با وجود ستاره‌هایی همچون اکبر عبدی، آتیلا پسیانی، حمید جبلی و خود طهماسب هرگز از تلویزیون پخش نشده است.

او در این پست به علت پخش نشدن سریال «لطایف الطوایف» اشاره نکرده است.


جدیدترین خبرها