رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پاسخ حسام الدین آشنا به توهین های جدید معاون رئیسی به ظریف

پاسخ حسام الدین آشنا به توهین های جدید معاون رئیسی به ظریف آشنا، مشاور رئیس جمهور در دولت روحانی در پاسخ به حسینی معاون پارلمانی رئیسی نوشت: ‏۱. کدام برجام در سطح منطقه‌ای درحال اجرا است؟ ۲. وزرای امور خارجه کارگزار دیپلماسی رسمی با راهبری شعام هستند یا مسئول اقتدار کشور؟ ۳. میزان مشارکت در […]

پاسخ حسام الدین آشنا به توهین های جدید معاون رئیسی به ظریف

آشنا، مشاور رئیس جمهور در دولت روحانی در پاسخ به حسینی معاون پارلمانی رئیسی نوشت:

‏۱. کدام برجام در سطح منطقه‌ای درحال اجرا است؟

۲. وزرای امور خارجه کارگزار دیپلماسی رسمی با راهبری شعام هستند یا مسئول اقتدار کشور؟

۳. میزان مشارکت در انتخابات شش سال آینده را هم با همین ملاک می‌سنجید؟

۴. دولت دو وزیر ارشاد و دو رِئیس ص و س و بند چ بودجه را دارد پس با هم بسازید.