رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


میرزایی، نماینده مجلس: در بحث حجاب، محرومیت‌ اجتماعی بازدارندگی بهتری نسبت به جریمه مالی دارد

میرزایی، نماینده مجلس: در بحث حجاب، محرومیت‌ اجتماعی بازدارندگی بهتری نسبت به جریمه مالی دارد حسین میرزایی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس: لایحه حجاب اکنون در مرحله نهایی قرار دارد و در مسیر آمدن به صحن و گرفتن رأی نهایی برای ارسال به شورای نگهبان است. غرض کسانی که این لایحه را نوشتند، این نبوده […]

میرزایی، نماینده مجلس: در بحث حجاب، محرومیت‌ اجتماعی بازدارندگی بهتری نسبت به جریمه مالی دارد

حسین میرزایی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس:
لایحه حجاب اکنون در مرحله نهایی قرار دارد و در مسیر آمدن به صحن و گرفتن رأی نهایی برای ارسال به شورای نگهبان است. غرض کسانی که این لایحه را نوشتند، این نبوده است که واقعا از مردم پول بگیرند، خواسته‌اند که این کار اتفاق نیفتد. اگر یک جرائمی هم تنظیم کردند به این امید است که این جرائم بازدارنده باشد و مردم این مساله را رعایت کنند، هدف گرفتن پول و این حرف‌ها نبوده است.

پیشنهاد بنده بحث محرومیت‌های اجتماعی به جای جریمه مالی بود، به نظرم در کمیسیون قضایی هم مورد توجه قرار گرفت و گنجانده شد که ما به قضات این اجازه را بدهیم که حسب مورد به تشخیص قاضی و دادگاه صالح بتوانند مواردی از محدودیت‌های اجتماعی را برای افراد در نظر بگیرند. اینکه به تشخیص مرجع صالح قضایی انجام شود، شاید بازدارندگی بهتر و بدون تنشی داشته باشد./ ایلنا