رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اساسنامه جدید صرافان تصویب شد/ تقویت نقش صرافان در بازار ارز

اساسنامه جدید صرافان تصویب شد/ تقویت نقش صرافان در بازار ارز در جلسه مجمع عمومی فوق العاده جامعه صرافان با انتخاب هیئت رئیسه مجمع توسط اعضا، اساسنامه جدید مورد تایید بانک مرکزی با رای قاطع به تصویب اعضای جامعه صرافان رسید. در این اساسنامه، عنوان کانون صرافان ایرانیان به “جامعه صرافان” تغییر یافت و همچنین […]

اساسنامه جدید صرافان تصویب شد/ تقویت نقش صرافان در بازار ارز

در جلسه مجمع عمومی فوق العاده جامعه صرافان با انتخاب هیئت رئیسه مجمع توسط اعضا، اساسنامه جدید مورد تایید بانک مرکزی با رای قاطع به تصویب اعضای جامعه صرافان رسید.

در این اساسنامه، عنوان کانون صرافان ایرانیان به “جامعه صرافان” تغییر یافت و همچنین فرآیند برگزاری سایر مجامع جامعه صرافان ایران تسهیل و نقش سازنده این صنف در بازار ارز کشور تقویت گردید.