رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سفیر اسبق ایران در آلمان: اکنون ممکن است روسیه بیش از قبل مشکل ایجاد کند که برجام احیاء نشود

سفیر اسبق ایران در آلمان: اکنون ممکن است روسیه بیش از قبل مشکل ایجاد کند که برجام احیاء نشود علی ماجدی: در شرایطی قرار داریم که روسیه جنگی به راه انداخته و با اشتباه محض ما، توانست ما را هم درگیر کند. حرف‌هایی که آقای ظریف در مورد برجام زد همه درست بوده و اکنون […]

سفیر اسبق ایران در آلمان: اکنون ممکن است روسیه بیش از قبل مشکل ایجاد کند که برجام احیاء نشود

علی ماجدی:

در شرایطی قرار داریم که روسیه جنگی به راه انداخته و با اشتباه محض ما، توانست ما را هم درگیر کند. حرف‌هایی که آقای ظریف در مورد برجام زد همه درست بوده و اکنون مسکو ممکن است بیشتر از قبل هم مشکل ایجاد کند که برجام احیاء نشود.

این است که می‌گوییم زمان در سیاست بسیار مهم است. یکی از بحث‌هایی که باید به یاد آورد این بود که ما مذاکرات را به دلیل اصرار بر تضمین گرفتن از بایدن برای اینکه دولت بعدی آمریکا در برجام باقی خواهد ماند متوقف می‌کردیم./جماران