رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فعالیت استارلینک در ‎ایران غیرمجاز شد؟

فعالیت استارلینک در ‎ایران غیرمجاز شد؟ بحث فعالیت ‎اینترنت ماهواره‌ای در جهان طی ماه‌های اخیر مورد توجه واقع شد و در چند ماه گذشته با پیگیری‌های انجام‌شده توسط نهادهای مربوط، ‎استارلینک برای فعالیت در کشور ملزم به رعایت قوانین سرزمینی ایران شد.

فعالیت استارلینک در ‎ایران غیرمجاز شد؟

بحث فعالیت ‎اینترنت ماهواره‌ای در جهان طی ماه‌های اخیر مورد توجه واقع شد و در چند ماه گذشته با پیگیری‌های انجام‌شده توسط نهادهای مربوط، ‎استارلینک برای فعالیت در کشور ملزم به رعایت قوانین سرزمینی ایران شد.