رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی اجتماعی: این هنر دولت نیست که اجازه نداد‌ تورم سه‌رقمی شود!

عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی اجتماعی: این هنر دولت نیست که اجازه نداد‌ تورم سه‌رقمی شود! عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: آنان وعده دادند که تورم را نصف و تک‌رقمی می‌کنند، ولی حدودا ۵/۱ برابر کردند؛ اکنون چه پاسخی دارند؟ آیا اشتباه کردند؟ یا فریب دادند؟ یا ناتوان بودند؟ دیگرانی که براساس این وعده‌ها از […]

عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی اجتماعی: این هنر دولت نیست که اجازه نداد‌ تورم سه‌رقمی شود!

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:
آنان وعده دادند که تورم را نصف و تک‌رقمی می‌کنند، ولی حدودا ۵/۱ برابر کردند؛ اکنون چه پاسخی دارند؟ آیا اشتباه کردند؟ یا فریب دادند؟ یا ناتوان بودند؟ دیگرانی که براساس این وعده‌ها از شکل‌گیری این دولت حمایت کردند، چه پاسخی دارند؟ به‌علاوه این هنر دولت نیست که اجازه نداد‌ تورم سه‌رقمی شود.

متاسفانه یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف این دولت، وجود طرفدارانی است که از منظر منطقی و رسانه‌ای بسیار ضعیفند. شاید هم عملکرد موثری پیش روی آنان نیست که بتوانند دفاع کنند؛ به‌ ناچار از هر وضعی و با هر قیمتی دفاع می‌کنند، نتیجه از این بهتر نمی‌شود./ اعتماد