رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دختر تاریخ‌ساز تنیس ایران: با رافائل نادال در تماسم

دختر تاریخ‌ساز تنیس ایران: با رافائل نادال در تماسم مشکات الزهرا صفی: ویزایم دیر آمد و  مسابقات را از دست دادم. با رافائل نادال و دیگر مربیان در ارتباط هستم. آنها برایم آرزوی موفقیت دارند و امیدوارند که هرچه زودتر در گرنداسلم‌ها هم‌دیگر را ببینیم. هر کسی به آمریکا می‌رود می‌خواهد از امکانات استفاده کند. یک […]

دختر تاریخ‌ساز تنیس ایران: با رافائل نادال در تماسم

مشکات الزهرا صفی:
ویزایم دیر آمد و  مسابقات را از دست دادم.

با رافائل نادال و دیگر مربیان در ارتباط هستم.

آنها برایم آرزوی موفقیت دارند و امیدوارند که هرچه زودتر در گرنداسلم‌ها هم‌دیگر را ببینیم.

هر کسی به آمریکا می‌رود می‌خواهد از امکانات استفاده کند.

یک مربی اروپایی در اختیار دارم و امیدوارم  شرایط فراهم شود و کنارم بماند