رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش آذری جهرمی به توقیف سایت انتخاب

واکنش آذری جهرمی به توقیف سایت انتخاب: بستن معدود پنجره‌های انتقادی و هل دادن مخاطبین به سوی رسانه‌های معاند خطرناک است وزیر پیشین ارتباطات نوشت: وقتی رییس دولت در صداوسیما حاضر می‌شود و در یک بیان پسندیده از سعه صدر در برابر مخالفان و منتقدان دولت سخن می‌گوید و تنها کمی بعد بدنه اجرایی همان […]

واکنش آذری جهرمی به توقیف سایت انتخاب: بستن معدود پنجره‌های انتقادی و هل دادن مخاطبین به سوی رسانه‌های معاند خطرناک است

وزیر پیشین ارتباطات نوشت:
وقتی رییس دولت در صداوسیما حاضر می‌شود و در یک بیان پسندیده از سعه صدر در برابر مخالفان و منتقدان دولت سخن می‌گوید و تنها کمی بعد بدنه اجرایی همان دولت نسبت به توقیف انتخاب ،یکی از قدیمی‌ترین رسانه‌های کشور، اقدام می‌کند؛ یعنی یک اشکال مهم و تعارض در دولت وجود دارد و این تعارض به احتمال زیاد برای رییس جمهور مخرب خواهد بود.

امیدوارم در مرحله اول این تعارض به وسیله شخص رییس جمهور به سرعت حل شود، اگر چنین نشد، ان‌شالله که قوه قضاییه زیر بار این بدعت خطرناک و بستن معدود پنجره‌های انتقادی درون نظام و هل دادن مخاطبین به سوی رسانه‌های معاند نرود.