رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بهادری: برنامه‌ای برای افزایش نرخ نان نداریم

بهادری: برنامه‌ای برای افزایش نرخ نان نداریم سخنگوی دولت: قیمت‌گذاری نان ملی نبوده و شورای قیمت‌گذاری استان‌ها و شهرستان‌ها به صورت محلی و با توجه به شرایط شهرستان خود قیمت‌گذاری را برعهده دارند. دولت حتی سعی کرد یارانه جبرانی به نانواها بدهد. تصمیمی برای افزایش قیمت نان نداریم البته در همه اصناف تخلف داریم که […]

بهادری: برنامه‌ای برای افزایش نرخ نان نداریم

سخنگوی دولت:
قیمت‌گذاری نان ملی نبوده و شورای قیمت‌گذاری استان‌ها و شهرستان‌ها به صورت محلی و با توجه به شرایط شهرستان خود قیمت‌گذاری را برعهده دارند.

دولت حتی سعی کرد یارانه جبرانی به نانواها بدهد. تصمیمی برای افزایش قیمت نان نداریم البته در همه اصناف تخلف داریم که باید گزارش داده شود.