رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بزرگ‌ترین کشف فرارهای مالیاتی از زمان قاجار تاکنون!

بزرگ‌ترین کشف فرارهای مالیاتی از زمان قاجار تاکنون! یکی از شعارهای دولت سیزدهم، افزایش درآمدهای پایدار بودجه از طریق مقابله با فرارهای مالیاتی بود. دولت سیزدهم با اجرای قوانینی که سال‌ها در دولت یازدهم و دوازدهم بر زمین مانده بود، مانند ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی، تفکیک حساب تجاری از شخصی و هم‌چنین اجرای سامانه مودیان توانست […]

بزرگ‌ترین کشف فرارهای مالیاتی از زمان قاجار تاکنون!

یکی از شعارهای دولت سیزدهم، افزایش درآمدهای پایدار بودجه از طریق مقابله با فرارهای مالیاتی بود.

دولت سیزدهم با اجرای قوانینی که سال‌ها در دولت یازدهم و دوازدهم بر زمین مانده بود، مانند ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی، تفکیک حساب تجاری از شخصی و هم‌چنین اجرای سامانه مودیان توانست بزرگ‌ترین مقابله را با فرارهای مالیاتی داشته باشد.

آثار این اقدامات نیز این بود که تعداد مودیان مالیاتی کشور در ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم تقریبا ۲ برابر شد.

هم‌چنین روند شناسایی مودیان مالیاتی جدید نیز که ۱۱ سال پیش از دولت سیزدهم در مجموع ۳۶۰ هزار نفر بود، در طول فعالیت دولت سیزدهم به ۲ میلیون و ۴۳۰ هزار مودی جدید رسید.