رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حسام الدین آشنا: در بیانات رهبری هیچ اشاره‌ای به برخورد قضایی با منتقدان رسانه‌ای دولت نشده‌ است

حسام الدین آشنا: در بیانات رهبری هیچ اشاره‌ای به برخورد قضایی با منتقدان رسانه‌ای دولت نشده‌ است مشاور رئیس جمهور در دولت روحانی در واکنش به توقیف سایت خبری انتخاب نوشت: ‏رهبری در پنج فراز مهم از سخنان اخیر خود از ضعف دانش،بینش و توانایی دولت در اقناع مردم انتقاد کرده‌اند؛ در بیانات ایشان هیچ […]

حسام الدین آشنا: در بیانات رهبری هیچ اشاره‌ای به برخورد قضایی با منتقدان رسانه‌ای دولت نشده‌ است

مشاور رئیس جمهور در دولت روحانی در واکنش به توقیف سایت خبری انتخاب نوشت: ‏رهبری در پنج فراز مهم از سخنان اخیر خود از ضعف دانش،بینش و توانایی دولت در اقناع مردم انتقاد کرده‌اند؛ در بیانات ایشان هیچ اشاره‌ای به برخورد قضایی با منتقدان رسانه‌ای دولت نشده‌است.

توقیف انتخاب را نمی‌توان اولین پاسخ مناسب به انتقادات صریح رهبری از ضعف ارتباطی دولتیان دانست.