رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کشف ژن‌های مقاوم به درمان سرطان برای اولین بار

کشف ژن‌های مقاوم به درمان سرطان برای اولین بار برای اولین بار، پژوهشگران دو ژن NEK۲ و INHBA را شناسایی کردند که به شیمی درمانی برای سرطان‌های سر و گردن مقاوم هستند. با خاموش کردن این دو ژن، درمان این سرطان‌ها می‌تواند بسیار موثرتر انجام شود.

کشف ژن‌های مقاوم به درمان سرطان برای اولین بار

برای اولین بار، پژوهشگران دو ژن NEK۲ و INHBA را شناسایی کردند که به شیمی درمانی برای سرطان‌های سر و گردن مقاوم هستند.

با خاموش کردن این دو ژن، درمان این سرطان‌ها می‌تواند بسیار موثرتر انجام شود.