رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سخنگوی دولت روحانی در انتقاد از توقیف سایت انتخاب

سخنگوی دولت روحانی در انتقاد از توقیف سایت انتخاب: با افزایش سعه صدر خود؛ حق «انتخاب» مردم را محدود نکنید علی ربیعی: بستن هر رسانه ای در داخل، باعث بیشتر و بلند شدن صدای بدخواهان است با افزایش سعه صدرخود؛ حق «انتخاب» مردم را محدود نکنید. شایسته نیست رسانه‌های نقاد با دستهای لزران بنویسند. نیازمند صداهای بیشتر از داخل هستیم.

سخنگوی دولت روحانی در انتقاد از توقیف سایت انتخاب: با افزایش سعه صدر خود؛ حق «انتخاب» مردم را محدود نکنید

علی ربیعی:

بستن هر رسانه ای در داخل، باعث بیشتر و بلند شدن صدای بدخواهان است

با افزایش سعه صدرخود؛ حق «انتخاب» مردم را محدود نکنید.

شایسته نیست رسانه‌های نقاد با دستهای لزران بنویسند.

نیازمند صداهای بیشتر از داخل هستیم.


جدیدترین خبرها