رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بانک‌ها غلط می‌کنند با پول مردم بنگاه‌داری کنند!

بانک‌ها غلط می‌کنند با پول مردم بنگاه‌داری کنند! جدیدترین طرح دیوارنگاره میدان ولیعصر که امروز صبح رونمایی شد به موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها و آسیب زدن این موسسات به اقتصاد کشور پرداخته است.

بانک‌ها غلط می‌کنند با پول مردم بنگاه‌داری کنند!

جدیدترین طرح دیوارنگاره میدان ولیعصر که امروز صبح رونمایی شد به موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها و آسیب زدن این موسسات به اقتصاد کشور پرداخته است.