رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زندانیان ایرانی به دوحه رسیدند

زندانیان ایرانی به دوحه رسیدند دو نفر از زندانیان ازاد شده ایرانی به نام های مهرداد معین انصاری و رضا سرهنگ پور که در جریان مبادله زندانیان ایرانی و آمریکایی آزاد شدند و قصد سفر به ایران داشتند،بر اساس برنامه از پیش تعیین شده وارد  دوحه پایتخت قطر شدند. هم زمان سه زندانی ایرانی دیگر […]

زندانیان ایرانی به دوحه رسیدند

دو نفر از زندانیان ازاد شده ایرانی به نام های مهرداد معین انصاری و رضا سرهنگ پور که در جریان مبادله زندانیان ایرانی و آمریکایی آزاد شدند و قصد سفر به ایران داشتند،بر اساس برنامه از پیش تعیین شده وارد  دوحه پایتخت قطر شدند.

هم زمان سه زندانی ایرانی دیگر نیز که ساکن آمریکا بودند آزاد شدند/نورنیوز


جدیدترین خبرها