رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گروسی: لغو مجوز بازرسان پیامدهایی برای ایران خواهد داشت 

گروسی: لغو مجوز بازرسان پیامدهایی برای ایران خواهد داشت رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: اگر ایران دوباره به بازرسان آژانس مجوز ندهد، پیامدهایی برای این کشور خواهد داشت. ایران در تصمیم خود برای عدم دسترسی به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تجدید نظر کند. اگر ایران با آژانس همکاری نکند، تضمین‌ها، تاییدیه و […]

گروسی: لغو مجوز بازرسان پیامدهایی برای ایران خواهد داشت

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی:
اگر ایران دوباره به بازرسان آژانس مجوز ندهد، پیامدهایی برای این کشور خواهد داشت.

ایران در تصمیم خود برای عدم دسترسی به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تجدید نظر کند.

اگر ایران با آژانس همکاری نکند، تضمین‌ها، تاییدیه و نظر مساعد جامعه بین‌المللی را که می خواهند، دریافت نخواهند کرد./تسنیم