رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«استاد-شاگردی» طرحی برای اخراج کارگران!

«استاد-شاگردی» طرحی برای اخراج کارگران! رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری: اجرای طرح «استاد-شاگردی» کارفرما را ترغیب می کند تا کارگر را اخراج و با کمترین حقوق کارگر جدید را جذب کند. نیروی کار فعلی دارای پوشش دستمزد و بیمه هستد و با این طرح کارفرما می تواند نیروی کار را اخراج کند و نیروی […]

«استاد-شاگردی» طرحی برای اخراج کارگران!

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری:
اجرای طرح «استاد-شاگردی» کارفرما را ترغیب می کند تا کارگر را اخراج و با کمترین حقوق کارگر جدید را جذب کند.

نیروی کار فعلی دارای پوشش دستمزد و بیمه هستد و با این طرح کارفرما می تواند نیروی کار را اخراج کند و نیروی جدید تحت عنوان کارآموز را جذب کند.

براساس برنامه هفتم توسعه، در طرح استاد-شاگردی، بنگاه‌ها و اصناف دارای حداکثر چهار نفر شاغل بیمه شده در پایان شهریور ۱۴۰۲، می‌توانند تا حداکثر چهار نفر را با پرداخت دستمزد توافقی و بدون الزام به پرداخت حق بیمه بیکاری و بازنشستگی و صرفاً با پرداخت حق بیمه درمان و از کار افتادگی به‌کارگیری نمایند./ تسنیم


جدیدترین خبرها