رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کشتی آزاد ایران نایب قهرمان جهان شد

کشتی آزاد ایران نایب قهرمان جهان شد تیم کشتی آزاد آمریکا قهرمان زودهنگام جهان شد و ایران هم به نایب قهرمانی رسید. ۱- آمریکا با ۱۲۵ امتیاز ۲- ایران ۹۴ امتیاز ۳- قزاقستان ۷۰ امتیاز ۴- گرجستان ۶۵ امتیاز ۵- ژاپن ۶۱ امتیاز

کشتی آزاد ایران نایب قهرمان جهان شد

تیم کشتی آزاد آمریکا قهرمان زودهنگام جهان شد و ایران هم به نایب قهرمانی رسید.

۱- آمریکا با ۱۲۵ امتیاز ۲- ایران ۹۴ امتیاز ۳- قزاقستان ۷۰ امتیاز ۴- گرجستان ۶۵ امتیاز ۵- ژاپن ۶۱ امتیاز