رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مالیات مسکن مهر پرند بر عهده سازندگان است

مالیات مسکن مهر پرند بر عهده سازندگان است مدیر عامل شرکت عمران پرند: مالیات واحدهای مسکن مهر پرند ۲۰ میلیون تومان نیست. از سال ۹۷ بحث مالیات بر ارزش افزوده از سازندگان مسکن مهر پرند مطرح شد ولی این مالیات پرداخت نشد و سازندگان می‌خواهند این مالیات را از خریداران دریافت کنند. اداره ممیزی، مالیات […]

مالیات مسکن مهر پرند بر عهده سازندگان است

مدیر عامل شرکت عمران پرند:
مالیات واحدهای مسکن مهر پرند ۲۰ میلیون تومان نیست. از سال ۹۷ بحث مالیات بر ارزش افزوده از سازندگان مسکن مهر پرند مطرح شد ولی این مالیات پرداخت نشد و سازندگان می‌خواهند این مالیات را از خریداران دریافت کنند.

اداره ممیزی، مالیات بر ارزش افزوده زیادی از سازندگان مسکن مهر می‌گیرد که پیگیری هم شد ولی به نتیجه نرسیدیم.


جدیدترین خبرها