رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


همه پروازها از ایران به ارمنستان و آذربایجان متوقف شد

همه پروازها از ایران به ارمنستان و آذربایجان متوقف شد حمد محمدی‌بخش، معاون وزیر راه و شهرسازی، درباره تصمیم‌گیری درباره انجام پروازهای ارمنستان و آذربایجان اظهار داشت: «طبق اعلام سازمان هواپیمایی کشوری، فعلا پروازهای ارمنستان و آذربایجان برای بازه زمانی کوتاه متوقف شده است و اگر شرایط به‌حالت عادی برگشت، پروازها انجام خواهند شد.»

همه پروازها از ایران به ارمنستان و آذربایجان متوقف شد

حمد محمدی‌بخش، معاون وزیر راه و شهرسازی، درباره تصمیم‌گیری درباره انجام پروازهای ارمنستان و آذربایجان اظهار داشت: «طبق اعلام سازمان هواپیمایی کشوری، فعلا پروازهای ارمنستان و آذربایجان برای بازه زمانی کوتاه متوقف شده است و اگر شرایط به‌حالت عادی برگشت، پروازها انجام خواهند شد.»


جدیدترین خبرها