رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر امور خارجه: انتظار ما آزادی حمید نوری است

وزیر امور خارجه: انتظار ما آزادی حمید نوری است امیرعبداللهیان در دیدار با وزیر امور خارجه سوئد: درباره تبادل سفرا منتظر یک اقدام خوب درباره قرآن در کشور سوئد هستیم. انتظار ما آن است که دولت سوئد در مرحله تجدید نظر تصمیم عاقلانه و شجاعانه بگیرد و او آزاد شود. بیلستروم، وزیر امور خارجه سوئد: […]

وزیر امور خارجه: انتظار ما آزادی حمید نوری است

امیرعبداللهیان در دیدار با وزیر امور خارجه سوئد:
درباره تبادل سفرا منتظر یک اقدام خوب درباره قرآن در کشور سوئد هستیم.

انتظار ما آن است که دولت سوئد در مرحله تجدید نظر تصمیم عاقلانه و شجاعانه بگیرد و او آزاد شود.

بیلستروم، وزیر امور خارجه سوئد:
اسلام‌هراسی نزد دولت سوئد جایی ندارد و ما طرفدار بردباری دینی هستیم.