رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صفحه اینستاگرام «دورچی» بسته شد.

صفحه اینستاگرام «دورچی» بسته شد. در اطلاعیه ای که در این پیج منتشر شده، آمده: «حسب دستور مقام محترم قضایی این صفحه به علت انتشار محتوای مجرمانه مسدود شد».

صفحه اینستاگرام «دورچی» بسته شد.

در اطلاعیه ای که در این پیج منتشر شده، آمده: «حسب دستور مقام محترم قضایی این صفحه به علت انتشار محتوای مجرمانه مسدود شد».


جدیدترین خبرها