رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۵۰ درصد علت ناشنوایی‌ها، ژنتیکی و ۲۵ درصد، ناشناخته است

۵۰ درصد علت ناشنوایی‌ها، ژنتیکی و ۲۵ درصد، ناشناخته است معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور: از علت موارد ناشنوایی ۲۵ درصد به دلایل ناشناخته، ۵۰ درصد علت ژنتیک و ۲۵ درصد سایر موارد است. حدود ۶۰۰۰ نفر پشت نوبت دریافت خدمات کمک توانبخشی شنوایی است. سن تشخیص شنوایی از ۳ به ۱ تا ۱.۵ […]

۵۰ درصد علت ناشنوایی‌ها، ژنتیکی و ۲۵ درصد، ناشناخته است

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور:
از علت موارد ناشنوایی ۲۵ درصد به دلایل ناشناخته، ۵۰ درصد علت ژنتیک و ۲۵ درصد سایر موارد است.

حدود ۶۰۰۰ نفر پشت نوبت دریافت خدمات کمک توانبخشی شنوایی است.

سن تشخیص شنوایی از ۳ به ۱ تا ۱.۵ سال کاهش یافته است.


جدیدترین خبرها