رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اسلامی: فشارهای کشورهای غربی بی‌پاسخ نمی‌ماند

اسلامی: فشارهای کشورهای غربی بی‌پاسخ نمی‌ماند رییس‌ سازمان انرژی اتمی ایران در دیدار با گروسی: کشورهای غربی با فشارهای سیاسی و توسل به تحریم‌ها سعی دارند از ظرفیت آژانس برای فشار به ایران استفاده کنند. مدیر کل آژانس با حفظ بی‌طرفی و حرفه‌ای‌گری اجازه ندهد این کشورها از گزارش‌های آژانس به عنوان بهانه برای فشار […]

اسلامی: فشارهای کشورهای غربی بی‌پاسخ نمی‌ماند

رییس‌ سازمان انرژی اتمی ایران در دیدار با گروسی:

کشورهای غربی با فشارهای سیاسی و توسل به تحریم‌ها سعی دارند از ظرفیت آژانس برای فشار به ایران استفاده کنند.

مدیر کل آژانس با حفظ بی‌طرفی و حرفه‌ای‌گری اجازه ندهد این کشورها از گزارش‌های آژانس به عنوان بهانه برای فشار بر ایران استفاده کنند.

فشارهای ظالمانه سیاسی کشورهای غربی علیه ایران بی‌نتیجه بوده و ایران هرگونه فشار سیاسی را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت.


جدیدترین خبرها