رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


همه مشترکان در برابر حوادث ناشی از گاز بیمه شدند

همه مشترکان در برابر حوادث ناشی از گاز بیمه شدند مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران: بر اساس قرارداد جدید شرکت ملی گاز ایران با یکی از شرکت‌های بیمه و در ادامه طرح بیمه مشترکان گاز طبیعی، همه مشترکان خانگی – تجاری در کشور، در برابر حوادث ناشی از گاز بیمه شدند.

همه مشترکان در برابر حوادث ناشی از گاز بیمه شدند

مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران:

بر اساس قرارداد جدید شرکت ملی گاز ایران با یکی از شرکت‌های بیمه و در ادامه طرح بیمه مشترکان گاز طبیعی، همه مشترکان خانگی – تجاری در کشور، در برابر حوادث ناشی از گاز بیمه شدند.