رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازنگری دستمزد کارگران منوط به افزایش حقوق کارمندان است

بازنگری دستمزد کارگران منوط به افزایش حقوق کارمندان است معاون وزیر کار: در زمان تصویب حداقل دستمزد ۱۴۰۲ پیش‌بینی شد چنانچه در سال جاری حقوق کارمندان افزایش پیدا کند، به همان میزان حداقل حقوق کارگران هم اضافه شود. هیچ خبری از افزایش حقوق کارمندان نیست و بر این اساس تصمیمی درباره حداقل دستمزد کارگران گرفته […]

بازنگری دستمزد کارگران منوط به افزایش حقوق کارمندان است

معاون وزیر کار:
در زمان تصویب حداقل دستمزد ۱۴۰۲ پیش‌بینی شد چنانچه در سال جاری حقوق کارمندان افزایش پیدا کند، به همان میزان حداقل حقوق کارگران هم اضافه شود.

هیچ خبری از افزایش حقوق کارمندان نیست و بر این اساس تصمیمی درباره حداقل دستمزد کارگران گرفته نشده است.


جدیدترین خبرها