رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت اساتید مدعو یا قطع همکاری با آنها سیاسی نیست

تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت اساتید مدعو یا قطع همکاری با آنها سیاسی نیست رئیس دانشگاه تهران: ادامه فعالیت یا قطع همکاری با اساتید مدعو در دانشگاه تهران سیاسی نیست. ما متناسب با سابقه علمی و رضایت دانشجو در زمینه ادامه فعالیت یا قطع همکاری با اساتید مدعو تصمیم‌گیری می‌کنیم. در ادامه همکاری با یک استاد […]

تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت اساتید مدعو یا قطع همکاری با آنها سیاسی نیست

رئیس دانشگاه تهران:

ادامه فعالیت یا قطع همکاری با اساتید مدعو در دانشگاه تهران سیاسی نیست.

ما متناسب با سابقه علمی و رضایت دانشجو در زمینه ادامه فعالیت یا قطع همکاری با اساتید مدعو تصمیم‌گیری می‌کنیم.

در ادامه همکاری با یک استاد رضایت دانشجویان برای ما خیلی مهم است.


جدیدترین خبرها