رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انتشار اطلاعیه مرحله سوم فروش یکپارچه خودرو تا چند روز آینده

انتشار اطلاعیه مرحله سوم فروش یکپارچه خودرو تا چند روز آینده/ تغییر در نحوه عرضه وجود ندارد مدیر روابط شورای رقابت: بدون مصوبه شورای رقابت امکان تغییر در نحوه عرضه خودرو وجود ندارد. سامانه یکپارچه خودرو حذف نشده است. عرضه خودرو همچنان به شیوه قبلی است. احتمالا طی چند روز آینده اطلاعیه مربوط به عرضه […]

انتشار اطلاعیه مرحله سوم فروش یکپارچه خودرو تا چند روز آینده/ تغییر در نحوه عرضه وجود ندارد

مدیر روابط شورای رقابت:
بدون مصوبه شورای رقابت امکان تغییر در نحوه عرضه خودرو وجود ندارد.

سامانه یکپارچه خودرو حذف نشده است.

عرضه خودرو همچنان به شیوه قبلی است.

احتمالا طی چند روز آینده اطلاعیه مربوط به عرضه دور سوم در سامانه یکپارچه بارگذاری و منتشر خواهد شد.