رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جزئیات اعمال ضرایب سابقۀ تحصیلی انواع دیپلم در کنکور ۱۴۰۳

جزئیات اعمال ضرایب سابقۀ تحصیلی انواع دیپلم در کنکور ۱۴۰۳ طبق مصوب شورای سنجش و پذیرش دانشجو اعلام شد.

جزئیات اعمال ضرایب سابقۀ تحصیلی انواع دیپلم در کنکور ۱۴۰۳ طبق مصوب شورای سنجش و پذیرش دانشجو اعلام شد.