رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


معاملات در مرکز مبادله ارز و طلای ایران از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شد

با تصویب مجلس،‌ کلیه معاملات در مرکز مبادله ارز و طلای ایران از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند.

با تصویب مجلس،‌ کلیه معاملات در مرکز مبادله ارز و طلای ایران از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند.