رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


باز هم ترجمه غیر دقیق خبرگزاری فارس از رسانه‌های آمریکایی

باز هم ترجمه غیر دقیق خبرگزاری فارس از رسانه‌های آمریکایی در حالی که نویسنده مطلب برای ایران عنوان یک «کشور در آستانه هسته ای [شدن]» را استفاده کرده، خبرگزاری فارس عبارت «قدرت هسته ای» را بکار برده است.

باز هم ترجمه غیر دقیق خبرگزاری فارس از رسانه‌های آمریکایی

در حالی که نویسنده مطلب برای ایران عنوان یک «کشور در آستانه هسته ای [شدن]» را استفاده کرده، خبرگزاری فارس عبارت «قدرت هسته ای» را بکار برده است.


جدیدترین خبرها