رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پناهیان: با بی‌عرضگی مسئولین و انواع ناتوانی‌ها مواجه هستیم؛ چرا باید یک بی‌عرضه مسئول شود؟

پناهیان: با بی‌عرضگی مسئولین و انواع ناتوانی‌ها مواجه هستیم؛ چرا باید یک بی‌عرضه مسئول شود؟ نیروهای متدیّن اثر لازم را روی بقیه افراد ندارند هرکس بیشتر اهل روضه بود، بیشتر جبهه رفت و به شهادت رسید علیرضا پناهیان کارشناس مسائل دینی در نشست مسئولین بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در حسینیه جماران گفت: مبارزه با بی‌عدالتی […]

پناهیان: با بی‌عرضگی مسئولین و انواع ناتوانی‌ها مواجه هستیم؛ چرا باید یک بی‌عرضه مسئول شود؟

نیروهای متدیّن اثر لازم را روی بقیه افراد ندارند

هرکس بیشتر اهل روضه بود، بیشتر جبهه رفت و به شهادت رسید

علیرضا پناهیان کارشناس مسائل دینی در نشست مسئولین بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در حسینیه جماران گفت: مبارزه با بی‌عدالتی لازم است اما با چه چیزی می‌خواهید به مبارزه با بی عدالتی بپردازید؟ جایگزین بی عدالتی چیست؟

الآن بی‌عدالتی یکی از مشکلات ما است؛ با بی‌عرضگی مسئولین و انواع ناتوانی‌ها مواجه هستیم. می‌گوید بی‌عدالتی نمی‌کنم، یعنی رانت‌خواری نمی‌کنم، ولی هیچ کاری هم نمی‌کنم. چرا باید یک بی‌عرضه مسئول شود؟

جواب همه این سؤال‌ها و سؤال‌های فراوان دیگر یک چیز است. ما باید حرف‌های اعتقادی را از آسمان به زمین بیاوریم.

وقتی با بی عدالتی مبارزه می‌کنیم اگر جایگزینش را نگذاریم، این مبارزه سیاه‌نمایی می‌شود./ جماران