رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ثبت‌نام نهایی داوطلبان ‌مجلس از ‌۲۷ مهر ‌ماه

ثبت‌نام نهایی داوطلبان ‌مجلس از ‌۲۷ مهر ‌ماه سخنگوی شورای نگهبان: ثبت‌نام نهایی داوطلبان نمایندگی مجلس از روز ۲۷ مهر به صورت الکترونیکی آغاز خواهد شد و به مدت یک هفته ادامه خواهد شد و سپس هیأت‌های اجرایی، هیأت‌های نظارت و شورای نگهبان به بررسی صلاحیت‌های داوطلبان خواهند پرداخت.

ثبت‌نام نهایی داوطلبان ‌مجلس از ‌۲۷ مهر ‌ماه

سخنگوی شورای نگهبان: ثبت‌نام نهایی داوطلبان نمایندگی مجلس از روز ۲۷ مهر به صورت الکترونیکی آغاز خواهد شد و به مدت یک هفته ادامه خواهد شد و سپس هیأت‌های اجرایی، هیأت‌های نظارت و شورای نگهبان به بررسی صلاحیت‌های داوطلبان خواهند پرداخت.