رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کیهان: مهاجران افغان از انواع یارانه در ایران استفاده می‌کنند/ غیرقانونی ها را اخراج کنید

کیهان: مهاجران افغان از انواع یارانه در ایران استفاده می‌کنند/ غیرقانونی ها را اخراج کنید روزنامه کیهان هم درباره مهاجران افغان هشدار داد و نوشت: با توجه به استفاده قابل توجه مهاجرین افغان از منابع و یارانه‌های پنهان اعم از مواد غذایی و مسکن و حمل‌ونقل عمومی و بهداشت، لزوم کنترل ورود ایشان و ساماندهی […]

کیهان: مهاجران افغان از انواع یارانه در ایران استفاده می‌کنند/ غیرقانونی ها را اخراج کنید

روزنامه کیهان هم درباره مهاجران افغان هشدار داد و نوشت:
با توجه به استفاده قابل توجه مهاجرین افغان از منابع و یارانه‌های پنهان اعم از مواد غذایی و مسکن و حمل‌ونقل عمومی و بهداشت، لزوم کنترل ورود ایشان و ساماندهی اتباع قانونی ساکن کشورمان و همچنین اخراج مهاجرین غیرقانونی که در دو سال گذشته افزایش داشته است احساس می‌شود.


جدیدترین خبرها