رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ابلاغ اصلاحیه قانون بیمه کارگران ساختمانی

ابلاغ اصلاحیه قانون بیمه کارگران ساختمانی رئیس‌جمهور قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۵ بهمن ۱۴۰۱ را برای اجرا به وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی، اقتصاد و تعاون ابلاغ کرد.

ابلاغ اصلاحیه قانون بیمه کارگران ساختمانی

رئیس‌جمهور قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۵ بهمن ۱۴۰۱ را برای اجرا به وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی، اقتصاد و تعاون ابلاغ کرد.