رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نفت “ملی” با داخلی ها گران تر از خارجی ها حساب می شود؟

نفت “ملی” با داخلی ها گران تر از خارجی ها حساب می شود؟ همت قلی زاده کارشناس سازمان برنامه و بودجه نوشت: ‏در سال ۱۴۰۰ هر بشکه نفت خام در داخل کشور به قیمت ۱۵۴۳۲۵۲ تومان به فروش رفته و به خارج از کشور ۱۱۹۵۵۳۵ تومان صادر شده است. هر بشکه نفت در داخل کشور […]

نفت “ملی” با داخلی ها گران تر از خارجی ها حساب می شود؟

همت قلی زاده کارشناس سازمان برنامه و بودجه نوشت: ‏در سال ۱۴۰۰ هر بشکه نفت خام در داخل کشور به قیمت ۱۵۴۳۲۵۲ تومان به فروش رفته و به خارج از کشور ۱۱۹۵۵۳۵ تومان صادر شده است.

هر بشکه نفت در داخل کشور ۳۴۷۷۱۷ تومان گرانتر از خارج فروش رفته است.

نمی دانم به کدام ”ایسم“ ربط دارد ولی این راه به خوشبختی منتهی نمی شود!


جدیدترین خبرها