رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اصرار بی‌نتیجه کارگران برای برگزاری جلسه شورای کار

اصرار بی‌نتیجه کارگران برای برگزاری جلسه شورای کار نمایندگان کارگران طی چند ماه اخیر چندین‌بار برای برگزاری جلسه شورای عالی کار درخواست کردند، ولی علی‌رغم وعده وزیر کار مبنی بر برگزاری جلسه به منظور بررسی وضعیت مزدی و معیشت تاکنون جلسه تشکیل نشده است. در آخرین نشست شورای عالی کار در اوایل شهریور، وزیر کار […]

اصرار بی‌نتیجه کارگران برای برگزاری جلسه شورای کار

نمایندگان کارگران طی چند ماه اخیر چندین‌بار برای برگزاری جلسه شورای عالی کار درخواست کردند، ولی علی‌رغم وعده وزیر کار مبنی بر برگزاری جلسه به منظور بررسی وضعیت مزدی و معیشت تاکنون جلسه تشکیل نشده است.

در آخرین نشست شورای عالی کار در اوایل شهریور، وزیر کار عنوان کرد که ترمیم مزد در دستور کار نشست بعدی شورا قرار خواهد گرفت، ولی ظاهرا دولت فعلا تصمیمی برای برگزاری این جلسه ندارد.