رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازگشایی سامانه یکپارچه برای خودرو وارداتی

بازگشایی سامانه یکپارچه برای خودرو وارداتی سامانه عرضه خودروهای وارداتی در هفته آینده برای افرادی که در مرحله اول ثبت‌نام نموده و دارای اولویت می‌باشند جهت انتخاب ۸ مدل خودروی وارداتی بازگشایی می‌شود. لازم به ذکر است، ثبت‌نام جدید در این مرحله انجام نمی‌شود.

بازگشایی سامانه یکپارچه برای خودرو وارداتی

سامانه عرضه خودروهای وارداتی در هفته آینده برای افرادی که در مرحله اول ثبت‌نام نموده و دارای اولویت می‌باشند جهت انتخاب ۸ مدل خودروی وارداتی بازگشایی می‌شود.

لازم به ذکر است، ثبت‌نام جدید در این مرحله انجام نمی‌شود.