رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مخالفت با تخصیص اعتبار مازاد برای ترمیم حقوق

مخالفت با تخصیص اعتبار مازاد برای ترمیم حقوق سازمان اداری و استخدامی کشور در مکاتبه با سازمان برنامه و بودجه خواستار عدم تخصیص اعتبار مازاد به دستگاه‌های اجرایی جهت تامین اعتبار ترمیم حقوق شد.

مخالفت با تخصیص اعتبار مازاد برای ترمیم حقوق

سازمان اداری و استخدامی کشور در مکاتبه با سازمان برنامه و بودجه خواستار عدم تخصیص اعتبار مازاد به دستگاه‌های اجرایی جهت تامین اعتبار ترمیم حقوق شد.


جدیدترین خبرها