رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افغانستان رتبه اول سرمایه‌گذاری در ایران

افغانستان رتبه اول سرمایه‌گذاری در ایران معاون رسانه‌ای نماینده ویژه ایران در امور افغانستان: عمده سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده به اتباع افغانستانی اختصاص داشته است. دو میلیارد دلار از مجوزهای صادرشده محقق شده است. چین و عراق در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.

افغانستان رتبه اول سرمایه‌گذاری در ایران

معاون رسانه‌ای نماینده ویژه ایران در امور افغانستان:
عمده سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده به اتباع افغانستانی اختصاص داشته است.

دو میلیارد دلار از مجوزهای صادرشده محقق شده است.

چین و عراق در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.