رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمار مهاجرت به کنار؛ آیا مسئولان به آمار پناهندگی ایرانیان توجه کرده اند؟

آمار مهاجرت به کنار؛ آیا مسئولان به آمار پناهندگی ایرانیان توجه کرده اند؟ جمهوری اسلامی نوشت: داده‌های وزارت کشور انگلیس از تعداد پناهجویان عبوری از کانال «مانش» در سال جاری میلادی نشان می‌دهد افغانستانی‌ها و ایرانی‌ها در صدر فهرست شهروندانی هستند که از طریق این گذرگاه به این کشور پناهنده شده‌اند. بیش از نیمی از […]

آمار مهاجرت به کنار؛ آیا مسئولان به آمار پناهندگی ایرانیان توجه کرده اند؟

جمهوری اسلامی نوشت:
داده‌های وزارت کشور انگلیس از تعداد پناهجویان عبوری از کانال «مانش» در سال جاری میلادی نشان می‌دهد افغانستانی‌ها و ایرانی‌ها در صدر فهرست شهروندانی هستند که از طریق این گذرگاه به این کشور پناهنده شده‌اند.

بیش از نیمی از پناهجویانی که با قایق از گذرگاه دریایی خطرناک میان فرانسه و انگلیس عبور کرده‌اند، فقط از پنج کشور افغانستان، ایران، اریتره، سوریه و سودان بوده‌اند. کانال دریایی «مانش» میان فرانسه و انگلیس است و پناهجویان تلاش می‌کنند با عبور از این منطقه دریایی، خود را از فرانسه به انگلیس برسانند.

آیا مسئولان محترم به مصائبی از این دست فکر می‌کنند؟ برای تکریم مردم و جلوگیری از ماجراهایی چنین تدبیر کرده‌اند آیا؟ دوباره اسم کشورها را مرور کنیم. ایران شبیه هیچکدام نیستند.

ما هم نباید مثل مردم به ستم گرفتار شده آنان پا به فرار داشته باشیم. ما مردم ایرانیم، ایران بزرگ. ماجراهایی از این دست کوچکمان می‌کند.


جدیدترین خبرها