رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حمله سایبری به زیرساخت‌های اسراییل

حمله سایبری به زیرساخت‌های اسراییل رسانه های عبری به نقل از اداره امنیت اطلاعات اسراییلی از حمله سایبری گسترده به زیرساختهای این رژیم خبر داد. یدیعوت آحارونوت هم گزارش داد که شرکتهای خارجی پروازهای خود به مقصد اسراییل را لغو کرده اند.

حمله سایبری به زیرساخت‌های اسراییل

رسانه های عبری به نقل از اداره امنیت اطلاعات اسراییلی از حمله سایبری گسترده به زیرساختهای این رژیم خبر داد.

یدیعوت آحارونوت هم گزارش داد که شرکتهای خارجی پروازهای خود به مقصد اسراییل را لغو کرده اند.


جدیدترین خبرها