رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واریز جریمه ۴۳ میلیون دلاری آمریکا به حساب ایران

واریز جریمه ۴۳ میلیون دلاری آمریکا به حساب ایران مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی رئیس جمهور از اجرای رای شماره ۶۰۴ دیوان داوری دعاوی ایران – آمریکا (پرونده الف-۱۵) و واریز ۴۳ میلیون دلار به حساب جمهوری اسلامی ایران در بانک هلندی در لاهه خبر داد.

واریز جریمه ۴۳ میلیون دلاری آمریکا به حساب ایران

مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی رئیس جمهور از اجرای رای شماره ۶۰۴ دیوان داوری دعاوی ایران – آمریکا (پرونده الف-۱۵) و واریز ۴۳ میلیون دلار به حساب جمهوری اسلامی ایران در بانک هلندی در لاهه خبر داد.


جدیدترین خبرها