رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سازمان منابع طبیعی مکلف به حفظ و احیای جنگل‌ها شد

سازمان منابع طبیعی مکلف به حفظ و احیای جنگل‌ها شد نمایندگان مجلس، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری را مکلف به حفظ، احیا و توسعه جنگل‌ها در طول اجرای برنامه هفتم توسعه کردند.

سازمان منابع طبیعی مکلف به حفظ و احیای جنگل‌ها شد

نمایندگان مجلس، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری را مکلف به حفظ، احیا و توسعه جنگل‌ها در طول اجرای برنامه هفتم توسعه کردند.