رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جریمه ۱۰ میلیون تا ۱ میلیاردی برای متخلفان بورسی

جریمه ۱۰ میلیون تا ۱ میلیاردی برای متخلفان بورسی مدیر پیگیری تخلفات سازمان بورس: در صورت احراز وقوع تخلف بورسی برای متخلفان، جریمه نقدی ۱۰ میلیون تا یک میلیارد تومان تعیین شده است. متخلفانی که از پرداخت جریمه نقدی امتناع کنند، با مجازات ممنوع‌الخروجی، انسداد و توقیف و فروش دارایی‌ ها از طریق مزایده مواجه […]

جریمه ۱۰ میلیون تا ۱ میلیاردی برای متخلفان بورسی

مدیر پیگیری تخلفات سازمان بورس:
در صورت احراز وقوع تخلف بورسی برای متخلفان، جریمه نقدی ۱۰ میلیون تا یک میلیارد تومان تعیین شده است.

متخلفانی که از پرداخت جریمه نقدی امتناع کنند، با مجازات ممنوع‌الخروجی، انسداد و توقیف و فروش دارایی‌ ها از طریق مزایده مواجه می‌شوند.