رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توقف پذیرش چک‌های قدیمی در بانک‌ها

توقف پذیرش چک‌های قدیمی در بانک‌ها از امروز طبق اعلام بانک مرکزی، مهلت پذیرش و تبادل چک‌های قدیمی در سامانه چکاوک تا ۱۵ مهرماه سال جاری تمدید شده بود و از امروز تنها در شعب بانک صادرکننده قابلیت کارسازی دارند. دارندگان دسته‌چک‌های قدیمی باید نسبت به تعویض دسته‌چک خود و دریافت دسته‌چک‌های صیادی جدید بنفش […]

توقف پذیرش چک‌های قدیمی در بانک‌ها از امروز

طبق اعلام بانک مرکزی، مهلت پذیرش و تبادل چک‌های قدیمی در سامانه چکاوک تا ۱۵ مهرماه سال جاری تمدید شده بود و از امروز تنها در شعب بانک صادرکننده قابلیت کارسازی دارند.

دارندگان دسته‌چک‌های قدیمی باید نسبت به تعویض دسته‌چک خود و دریافت دسته‌چک‌های صیادی جدید بنفش رنگ اقدام کنند.