رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خالکوبی عامل معافیت سربازی نیست

خالکوبی عامل معافیت سربازی نیست معاون اجتماعی و سخنگوی سازمان وظیفه عمومی: خالکوبی عامل معافیت سربازی نیست و افراد در صورت داشتن بیماری های اعصاب و روان شمول معافیت سربازی قرار می گیرند.

خالکوبی عامل معافیت سربازی نیست

معاون اجتماعی و سخنگوی سازمان وظیفه عمومی: خالکوبی عامل معافیت سربازی نیست و افراد در صورت داشتن بیماری های اعصاب و روان شمول معافیت سربازی قرار می گیرند.