رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تماس تلفنی رئیسی با زیاد النخاله و اسماییل هنیه

تماس تلفنی رئیسی با زیاد النخاله و اسماییل هنیه رئیس جمهور ایران در تماس‌های جداگانه با زیاد النخاله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی واسماییل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی در مورد تحولات فلسطین گفت‌وگو کرد.

تماس تلفنی رئیسی با زیاد النخاله و اسماییل هنیه

رئیس جمهور ایران در تماس‌های جداگانه با زیاد النخاله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی واسماییل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی در مورد تحولات فلسطین گفت‌وگو کرد.